सर्व शुद्धिपत्रके

अनु.क्र. निविदेचे नाव जारी करण्याची तारीख सादर करण्याची शेवटची तारीख उघडण्याची शेवटची तारीख  
  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्वीकरण: राजभाषा संचालनालय, गोवा सरकार द्वारे अनुवादित. टीप: कोणत्याही परिस्थितीत कायदेशीर अर्थाविष्कारासाठी, इंग्रजी आवृत्तीला प्राधान्य दिले जाईल.