सर्व निविदा

x

Tender / Corrigendum Notices

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

Tender / Corrigendum Notices

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

Tender / Corrigendum Notices

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

अनु.क्र. जारी करण्याची तारीख निविदेचे नाव सादर करण्याची शेवटची तारीख आणि वेळ उघडण्याची तारीख आणि वेळ  
1 Jul-23-2024

Construction of IInd Phase of Goa Dental College and Hospital at Bambolim, Goa-Post Construction Anti-termite Treatment.

Aug-05-2024 3:00 pm Aug-07-2024 3:30 pm   Download
2 Jul-23-2024

Supply, Installation, Testing and Commissioning of Dell Latitude 7350 detachable with Accessories for GSIDC.

Jul-30-2024 3:00 pm Jul-30-2024 3:30 pm   Download
3 Jul-10-2024

Setting up Skill cum Simulation Laboratory at Goa Medical College.

Jul-24-2024 3:00 pm Jul-26-2024 3:30 pm   Download

  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्वीकरण: राजभाषा संचालनालय, गोवा सरकार द्वारे अनुवादित. टीप: कोणत्याही परिस्थितीत कायदेशीर अर्थाविष्कारासाठी, इंग्रजी आवृत्तीला प्राधान्य दिले जाईल.