सर्व गठन

x

गठन नोटिशी

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

x

गठन नोटिशी

[ निविदा/शुद्धिपत्रक नोटीशी फाइल डाउनलोड करण्यासाठी/पाहण्यासाठी नावावर क्लिक करा ]

अनु.क्र. निविदेचे नाव जारी करण्याची तारीख सादर करण्याची शेवटची तारीख  
1 APPLICATION FOR EMPANELMENT OF CONSULTANTS FROM GOA FOR REPAIRS, UPGRADATION, CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF GOVT. SCHOOLS/ BUILDINGS AND OTHER ALLIED MINOR WORKS COSTING LESS THAN 1 CRORE IN THE STATE OF GOA. Feb-10-2013 Mar-31-2025   डाउनलोड
2 APPLICATION FOR EMPANELMENT OF CONSULTANTS FOR INFRASTRUCTURE WORKS IN GOA. Nov-15-2013 Mar-31-2025   डाउनलोड
  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्वीकरण: राजभाषा संचालनालय, गोवा सरकार द्वारे अनुवादित. टीप: कोणत्याही परिस्थितीत कायदेशीर अर्थाविष्कारासाठी, इंग्रजी आवृत्तीला प्राधान्य दिले जाईल.