इतर राज्यांतील (उदा. महाराष्ट्रातील एमएसआरडीसी) अशाच महामंडळांच्या धर्तीवर राज्यभरात रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, वाहतूक व्यवस्थापन, बसस्थानके, पाणी पुरवठा वाढवणे, इस्पितळे, पर्यटनाशी संबंधित प्रकल्प, इ. सारख्या सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी गोवा सरकारतर्फे विशेष उद्देश संस्था म्हणून जीएसआयडीसीची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे संपूर्ण गोवा राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास होण्यास मदत होईल. हे महामंडळ सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी समन्वयक अभिकरण म्हणून काम करेल

.

कंपनीची मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे, बांधकाम, उभारणी, बांधणे, पुन:मॉडेल, दुरुस्ती, अंमलबजावणी, विकास, सुधारणा, प्रशासन, व्यवस्थापन, नियंत्रण, देखभाल, पाडणे, ग्रेड्स, कर्व्ह, पेव्ह, रस्त्यावर खडी घालणे, सिमेंट, महामार्ग, विमानतळ, द्रुतगती मार्ग, रस्ते, पथ, सडक, पूल, साइडवे, बोगदे, रेल्वेमार्ग, बोळ, न्यायालये, फरसबंदी रस्ता, धरणे, टाऊनशिप योजना, गोदी, शिपयार्ड, सीवेअर, कालवा, विहिरी, बंदरे, जलाशये, बंधारे, पाटबंधारे, पुनरुद्धार, सुधारणा, स्थानिक आणि स्वच्छताविषयक पाणी प्रक्रिया प्रकल्प, करमणूक संकुले आणि/ किंवा उद्याने, माहिती तंत्रज्ञान पार्क, संमेलन केंद्रे, परिसंवाद केंद्रे, पायभूत सुविधात्मक वस्तू, वाहतुकीची माध्यमे किंवा इतर कोणतेही संरचनात्मक किंवा स्थापत्यशास्त्रीय कार्य आणि तसेच इतर तत्सम बांधकामे, सपाटीकरण किंवा फरसबंदीची कामे करणे, ही कामे सध्या पीडब्ल्यूडीसह कोणत्याही सरकारी अभिकरणाद्वारे केली जात असोत किंवा नसोत, BOOT आणि किंवा BOT किंवा BOLT योजनेअंतर्गत अशा प्रकारे ज्यामुळे वरील कामे करणे सुलभ होईल.

  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्वीकरण: राजभाषा संचालनालय, गोवा सरकार द्वारे अनुवादित. टीप: कोणत्याही परिस्थितीत कायदेशीर अर्थाविष्कारासाठी, इंग्रजी आवृत्तीला प्राधान्य दिले जाईल.