आमच्याशी संपर्क साधा

आम्हाला संदेश पाठवा  captcha

  कार्यालयाचा पत्ता

  गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास
  महामंडळ मर्यादित,
  7वा व 8वा मजला, ईडीसी हाऊस,
  डॉ. आत्माराम बोरकर मार्ग,
  पणजी, गोवा 403 001.
   
  +91 832-2493550
   
  +91 832-2493577
     • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
  अस्वीकरण: राजभाषा संचालनालय, गोवा सरकार द्वारे अनुवादित. टीप: कोणत्याही परिस्थितीत कायदेशीर अर्थाविष्कारासाठी, इंग्रजी आवृत्तीला प्राधान्य दिले जाईल.