भौशीक गाराणी


जीएसआयडीसी भौशीक कागाळ पंगड

श्री. विपीन मकवाना,

वेवस्थापक (एचआर आनी प्रशासन), भौशीक कागाळ अधिकारी, संपर्क : +91 9822689423

श्री. अभिजीत नेरुरकार,

वेवस्थापक (लेखा) , अधीनस्थ अधिकारी, संपर्क : +91 9822131953

 

  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्विकरण: राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकारा वरवीं अणकारीत. टीप: खंयचेय स्थितींत कायदेशीर अर्थावणी खातीर इंग्लीश आवृत्तीक प्राधान्य दितले.