हेर राज्यांतल्या (म्हणल्यार महाराष्ट्रांतली एमएसआरडीसी) अश्याच म्हामंडळांच्या धर्तेचेर पुराय राज्यांत रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, येरादारी वेवस्थापना, बस स्टॅण्ड, उदकाची पुरवण वाडोवप, हॉस्पिटलां, पर्यटन संबंदीत प्रकल्प आनी हेर सारक्या साधनसुविधा प्रकल्पांची बेगीन अंमलबजावणी करपा खातीर गोंय सरकारान विशेश उद्देश संस्था म्हूण जीएसआयडीसीची स्थापना केल्ल्या. हाका लागून पुराय गोंय राज्यांत मुळाव्या सुविधांचो विकास जावपाक मजत जातली. सगळे प्रकल्प चालीक लावपा खातीर म्हामंडळ समन्वय एजन्सी म्हूण काम करतले.

 

ह्या कम्पनीचे मुखेल उद्दिश्ट म्हणल्यार बांदकाम, उबारणी, निर्माण, री-मॉडेल, दुरुस्ती, अंमलबजावणी, उदरगत, सुदारणा, प्रशासन, वेवस्थापन, नियंत्रण, देखरेख, उध्वस्त करप, ग्रेड्स, कर्व, पेव्ह, मॅकेडमायज, सिमेण्ट, महामार्ग, विमानतळां, जलदगती मार्ग, रस्ते, पाथ, पायण, पूल, बाजूचे मार्ग, बोगदे, रेल्वेमार्ग, गल्ली, न्यायालयां, फूटपाथ, धरणां, टावनशिप येवजण्यो, धके, शिपयार्ड, सीवेअर, कालवो, बांयीं, बंदरां, जलाशयां, बंधारे, शिंपणावळ, पुनर्वसन, दुरुस्ती, स्थानीक आनी जलशुद्धीकरण प्रकल्प, करमणूक संकुलां आनी/ वा उद्याना, माहिती तंत्रज्ञान पार्क, संमेलन केंद्रां, परिसंवाद केंद्रा, साधनसुविधात्मक वस्तू, येरादारीची माध्यमां वा हेर खंयचेय संरचनात्मक वा स्थापत्यशास्त्रीय कार्यां आनी तशेंच हेर तत्सम बांदकामां, सपाटीकरण वा फरसबंदीची कामां करप, ही कामां सध्या पीडब्ल्यूडी सयत खंयच्याय सरकारी अभिकरणा वरवीं करतात वा करनात, BOOT आनी वा BOT वा BOLT येवजणे अंतर्गत अशे तरेन जाका लागून वयर दिल्ली कामां करप सुलभ जातली.

  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्विकरण: राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकारा वरवीं अणकारीत. टीप: खंयचेय स्थितींत कायदेशीर अर्थावणी खातीर इंग्लीश आवृत्तीक प्राधान्य दितले.