जीएसआयडीसींत कार्यरत

हेर राज्यांतल्या (म्हणल्यार महाराष्ट्रांतली एमएसआरडीसी) अश्याच म्हामंडळांच्या धर्तेचेर पुराय राज्यांत रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, येरादारी वेवस्थापना, बस स्टॅण्ड, उदकाची पुरवण वाडोवप, हॉस्पिटलां, पर्यटन संबंदीत प्रकल्प आनी हेर सारक्या साधनसुविधा प्रकल्पांची बेगीन अंमलबजावणी करपा खातीर गोंय सरकारान विशेश उद्देश संस्था म्हूण जीएसआयडीसीची स्थापना केल्ल्या. हाका लागून पुराय गोंय राज्यांत मुळाव्या सुविधांचो विकास जावपाक मजत जातली. सगळे प्रकल्प चालीक लावपा खातीर म्हामंडळ समन्वय एजन्सी म्हूण काम करतले. फाटल्या वर्सांनी म्हामंडळान वाडट्या प्रमाणांत आनी गुंतागुंतीचें अभियांत्रिकी आनी बांदकामाची कामा येसस्वीपणान पुराय केल्यात. आमचे कर्मचारी, आव्हानात्मक प्रकल्पाचेर काम करपाक आतूर आसात जाका लागून तांका मोठ्या प्रमाणांत शिकूंक मेळटले आनी ताच्या गिन्यानांत भर पडटा, आनी तांच्या करिअरांत फायदो जाता.

  • कर्मचार्‍यांची संख्या 100
  • पुराय केल्ले प्रकल्प 500+
  • सरकारा कडल्यान इनामां -

कर्मचार्‍यांची प्रशस्तिपत्रां

 

वर्तमान रिक्त सुवात

सध्याक रिक्त सुवात ना
  • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
अस्विकरण: राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकारा वरवीं अणकारीत. टीप: खंयचेय स्थितींत कायदेशीर अर्थावणी खातीर इंग्लीश आवृत्तीक प्राधान्य दितले.