आमकां संपर्क करचो

आमकां संदेश धाडचो  captcha

  कार्यालयाचो पत्तो

  गोंय राज्य साधनसुविधा उदरगत
  म्हामंडळ मर्यादीत,

  7वो आनी 8वो माळो , ईडीसी हावस ,

  डॉ. आत्माराम बोरकार रस्तो ,

  पणजी , गोंय 403 001

   
  +91 832-2493550
   
  +91 832-2493577
     • 150yrs of Celebrating Mahatma Gandhi
  • Digital India
  • Government Of Goa
  • Incredible India
  • NationalPortal India gov
  अस्विकरण: राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकारा वरवीं अणकारीत. टीप: खंयचेय स्थितींत कायदेशीर अर्थावणी खातीर इंग्लीश आवृत्तीक प्राधान्य दितले.